Tag: bể cá mini

Bể cá mini USB

THÔNG SỐ SẢN PHẨM BỂ CÁ MINI ĐỂ BÀN :   Kích thước sản phẩm : 24x10x15cm   Kích thước bể cá  : 18x10x15cm   Nguồn USB: DC 5V cho nước chảy trong bể cá & dùng …

Bể cá mini JENECA TG- 03M

THÔNG SỐ SẢN PHẨM BỂ CÁ MINI ĐỂ BÀN :   Kích thước sản phẩm : 26x11x13cm   Kích thước bể cá  : 20x11x13cm   Nguồn điện: DC 12V cho nước chảy trong bể cá & dùng …