Tag: đèn bể cá

Đèn Led bể cá mini Xilong D10

Thông tin sản phẩm Đèn bể cá cảnh XiLONG D10: Đèn LED bể cá XiLONG D10 , dài 15cm    Công suất 4 w, tiết kiệm điện, ánh sáng hài hoà    Hệ thống bóng đèn …

Đèn Led bể cá mini XiLong D20

Thông tin sản phẩm Đèn bể cá cảnh XiLONG D20: Đèn LED bể cá XiLONG D20 , dài 21cm    Công suất 6 w, tiết kiệm điện, ánh sáng hài hoà    Hệ thống bóng đèn …

Đèn Led bể cá XiLong D30

Thông tin sản phẩm Đèn bể cá cảnh XiLONG D30: Đèn LED bể cá XiLONG D30 , dài 29cm    Công suất 7 w, tiết kiệm điện, ánh sáng hài hoà    Hệ thống bóng đèn …

Đèn Led bể cá XiLong MS20

Thông tin sản phẩm Đèn bể cá cảnh XiLONG MS20: Đèn LED bể cá XiLONG MS20 , dài 20cm kép đài được đến 35cm   Công suất 5 w, tiết kiệm điện, ánh sáng hài hoà  …

Đèn Led bể cá XiLong MS30

Thông tin sản phẩm Đèn bể cá cảnh XiLONG MS30: Đèn LED bể cá XiLONG MS30 , dài 30cm kép đài được đến 45cm   Công suất 8 w, tiết kiệm điện, ánh sáng hài hoà  …